Saavutetaan halutut vaikutukset

Digitaalinen strategia on keino saavuttaa halutut vaikutukset pitkällä aikavälillä.
Analysoimalla nykytilanteen ja tulevaisuuden tavoitteet luodaan yksimielisyyttä ja harkittu suunnitelma tulevalle toiminnalle.

Strategia käsittelee taustaa ja nykytilannetta, liiketoiminnan tavoitteet, kehitysvaiheet / tiekartta,
teknologian strategian ja organisaation.

Keskustelut matkan varrella voivat olla yhtä tärkeät kuin itse tulos.
Kyse on luoda yhteinen käsitys termeistä, nykyisestä tilanteesta ja miksi strategia olisi pantava täytäntöön.
On tärkeää löytää yksinkertaisia tapoja kuvata mitkä kohderyhmät ovat, mitä vaikutuksia saavutetaan ja miten priorisointi tehdään.

Strategia on osa yleistä suuntaa digitaalisessa viestinnässä ja toteutetaan alustavasti vuosittain.