Tekninen Tuki

Voit kirjaudu teknisen tuen jätämisen tukipyynnön.

Vaihtoehdoisesti voit suoran sähköposstin kautta pyydä tukeja support (a) goop . fi

 

Tekninen Tuen suora linja

050 406 0 405